Walang pasok dahil sa asean? No problem sex maghapon sa..