If Sintia wants to pass her art class, she has no choice..